default-logo

 

Các loại ướp nướng: BBQ, mù tạt Pháp, mắm nhĩ, lụi sả, sa tế, chao và nướng y

Hấp, luộc nước dừa

Close