default-logo
  • Các loại ướp nướng: BBQ, mù tạt Pháp, mắm nhĩ, lụi sả, sa tế, chao và nướng y
  • Hấp, luộc nước dừa
Close