Để nhân viên của Nhà Hàng Ẩm Thực Trường Giang có thể phục vụ Quý được chu đáo nhất.

Hãy gọi cho chúng thôi theo số điện thoại: 0292 3789 799.

E-mail liên hệ: nhantiec@amthuctruonggiang.com

Hoặc gửi Thông Tin mà Quý khách cần liên hệ theo mẫu bên dưới.

Họ và Tên của Quý khách* (required)

Số điện thoại của Quý khách* (required)

E-mail của Quý khách

Tiêu đề

Thông tin Quý khách cần liên hệ